Plan og samfunn

I denne filmen kan du høre fagleder Bjørn Aabakken og arealplanlegger Marianne Martin presentere tjenesteområdene innenfor eiendom, plan og teknisk. Vi hører mer om oppsetting av kulturhistoriske skilt i Sel, den nye elvepromenaden langs Otta sentrum og fornying av Johan Nygårds gate. Rapportering fra virksomhetene som har tjenestetilbud for denne målgruppen, kan du lese om i utvidet del av årsmeldingen for 2017.