Plan og samfunn

I denne filmen kan du høre kommunalsjef Ola Næprud og virksomhetsleder Leif Hagen presentere tjenesteområdene innenfor eiendom, plan og teknisk. Filmen er laget ved Otta renseanlegg og det er innklipp av bilder fra ulike deler av Sel kommune. Rapportering fra virksomhetene som har tjenestetilbud for denne målgruppen, kan du lese om i utvidet del av årsmeldingen for 2016.