Rådmann

Årsmeldingen for 2016 er en videreutviklet versjon av årsmeldingen fra 2015. Den blir i større grad enn tidligere presentert i digital form. Det er laget seks filmer som er publisert på denne nettsiden. Tradisjonelt er årsmeldingen utarbeidet for kommunestyret, men den digitale formen gjør innholdet mer tilgjengelig for alle innbyggerne. Rapportering fra virksomhetene er gjort i henhold til styringssystemet. Du kan lese dette i utvidet del av årsmeldingen for 2016.