Rådmann

Årsmeldingen for 2017 er en videreutviklet versjon av årsmeldingen fra 2016. Den blir igjen presentert i digital form. Det er som i fjor laget seks filmer som er publisert på denne nettsiden. Tradisjonelt er årsmeldingen utarbeidet for kommunestyret, men den digitale formen gjør innholdet mer tilgjengelig for alle innbyggerne. Rapportering fra virksomhetene er gjort i henhold til styringssystemet. Du kan lese dette i utvidet del av årsmeldingen for 2017.