Ordfører

Ordføreren gir sin kommentar til rådmannens årsmelding for 2017.

Kommunestyret i Sel kommune, fra venstre bak: Richard Høiberg – H, Kristian Ødegård – MDG, Svein Tore Nymoen – H, Rune Grønn – Ap, Odd Ivar Svelstad – Sp, Torstein Jordet – Ap, Bjørn Vadet – Ap. Fra venstre i midten: Truls Gjefsen – SV, Erling Lusæter – Sp, May Bente Dahlen – Ap, Anne Marit Lien Teigen – Ap, Birgit Dyrset – Sp, Annlaug Øvstegård – Ap, Pål ­Ellingsbø – Sp, Rune Grindstuen – Ap, Terje Jonny Sveen – Ap, Elin Flåtten Martinussen – Ap, Pål Bertil Eide – Ap. Fra venstre fremst: Jørund Båtstad – Ap, Gro Lillesæter – Ap, Jan Olav Solstad – Ap, Lene Jevnheim – varaordfører, Ap, Dag Erik Pryhn – ordfører, Ap, Kaija Eide Drønen – rådmann, Eldri Siem – Sp, Gudbrand Skjåk – H.
Utvalg Saker 2015 Saker 2016 Saker 2017
Kommunestyret 131 87 89
Formannskapet 103 131 112
Driftsutvalget 54 48 47
Ungdomsrådet 15 8 5
Eldrerådet 9 8 12
Råd for mennesker med nedsatt f.evne 6 3 11
AMU 7 4 8
PSU 2 5 4