Ordfører

Ordførerens gir sin kommentar til rådmannens årsmelding for 2016. Filmen er laget ved Heidalstun, og det er innklipp av bilder og filmer fra andre deler av Sel kommune.

Kommunestyret i Sel kommune, fra venstre bak: Richard Høiberg – H, Kristian Ødegård – MDG, Svein Tore Nymoen – H, Rune Grønn – Ap, Odd Ivar Svelstad – Sp, Torstein Jordet – Ap, Bjørn Vadet – Ap. Fra venstre i midten: Truls Gjefsen – SV, Erling Lusæter – Sp, May Bente Dahlen – Ap, Anne Marit Lien Teigen – Ap, Birgit Dyrset – Sp, Annlaug Øvstegård – Ap, Pål ­Ellingsbø – Sp, Rune Grindstuen – Ap, Terje Jonny Sveen – Ap, Elin Flåtten Martinussen – Ap, Pål Bertil Eide – Ap. Fra venstre fremst: Jørund Båtstad – Ap, Gro Lillesæter – Ap, Jan Olav Solstad – Ap, Lene Jevnheim – varaordfører, Ap, Dag Erik Pryhn – ordfører, Ap, Kaija Eide Drønen – rådmann, Eldri Siem – Sp, Gudbrand Skjåk – H.

 

Utvalg Saker 2014 Saker 2015 Saker 2016
Kommunestyret 96 131 87
Formannskapet 133 103 131
Driftsutvalget 64 54 48
Ungdomsrådet 19 15 8
Eldrerådet 13 9 8
Råd for mennesker med nedsatt f.evne 11 6 3
AMU 6 7 4
PSU 4 2 5