Kultur for alle

I denne filmen kan du høre hvordan Safa Jamaleddin Abubasha, Eir Ulvhild Grindhaugen og Karl Inge Henriksen opplever kulturtilbudet for alle i Sel. Rådmannen vil rette en stor takk til disse flotte innbyggerne, som presenterer Sel kommune på en god måte i årsmeldingen for 2016. Filmen er laget i biblioteket på Otta, og har innklipp fra flere områder og aktiviteter i Sel kommune. Rapportering fra virksomheten som har tjenestetilbud for denne målgruppen, kan du lese om i utvidet del av årsmeldingen for 2016.