Helse og rehabilitering

I denne filmen kan du høre kommunalsjef Iren Ramsøy fortelle om tjenesteområdene innenfor helse og rehabilitering i Sel kommune. Heidal barnehage representerer tema tidlig innsats og forebygging mot utenforskap, og eller er det innklipp av bilder fra ulike områder og aktiviteter i Sel kommune. Rådmannen vil rette en stor takk til lærlingen innenfor helsefag, Sara Ramesani, for sitt positive bidrag til årsmeldingen for 2016. Rapportering fra virksomhetene som har tjenestetilbud for denne målgruppen, kan du lese om i utvidet del av årsmeldingen for 2016.