Helse og rehabilitering

I denne filmen kan du høre kommunalsjef Iren Ramsøy og overlege Bjørn Steinar Storvik fortelle om tjenesteområdene innenfor helse og rehabilitering i Sel kommune. Vi hører mer om utredning av spesialisthelsetjenester på lokalmedisinsk senter, opprettelsen av Vikarpool og bruk av lærlinger i Sel. Vi får også et brukerperspektiv på velferdsteknologiprosjektet, med bruk av multidosedispenser og trygghetsalarm. Rapportering fra virksomhetene som har tjenestetilbud for denne målgruppen, kan du lese om i utvidet del av årsmeldingen for 2017.