Barn og unge

I denne filmen kan du høre kommunalsjef for oppvekst, Kristin Rønn Gårderløkken, berette om bl.a. pedagogisk entreprenørskap i skolene i Sel. Vi hører også Anne Mari Høie, prosessleder for tverrfaglige arbeidsgrupper, fortelle om arbeidet som er gjort mot et mer helhetlig tjenestetilbud mot barn og unge i Sel. Rapportering fra virksomhetene som har tjenestetilbud for denne målgruppen, kan du lese om i utvidet del av årsmeldingen for 2017.