Barn og unge

I denne filmen kan du høre hvordan Guro Kallåk Killi og Kristin Kallåk Larsen opplever det å være barn og ungdom i Sel kommune. Jentene går i 9. klasse ved Otta ungdomsskole og filmen er laget der. Det er innklipp av bilder fra ulike områder i Sel kommune. Rådmannen vil rette en stor takk til Guro Kallåk Killi og Kristin Kallåk Larsen, som bidro til å belyse hvordan det er å være barn og ungdom i Sel kommune. Rapportering fra virksomhetene som har tjenestetilbud for denne målgruppen, kan du lese om i utvidet del av årsmeldingen for 2016.