Barn og unge

I denne filmen kan du høre hvordan Guro Kallåk Killi og Kristin Kallåk Larsen opplever det å være barn og ungdom i Sel kommune.

Barn og unge

I denne filmen kan du høre hvordan Guro Kallåk Killi og Kristin Kallåk Larsen opplever det å være barn og ungdom i Sel kommune.

Barn og unge

I denne filmen kan du høre hvordan Guro Kallåk Killi og Kristin Kallåk Larsen opplever det å være barn og ungdom i Sel kommune.

Kultur for alle

I denne filmen kan du høre hvordan Safa Jamaleddin Abubasha, Eir Ulvhild Grindhaugen og Karl Inge Henriksen opplever kulturtilbudet for alle i Sel.

Kultur for alle

I denne filmen kan du høre hvordan Safa Jamaleddin Abubasha, Eir Ulvhild Grindhaugen og Karl Inge Henriksen opplever kulturtilbudet for alle i Sel.

Kultur for alle

I denne filmen kan du høre hvordan Safa Jamaleddin Abubasha, Eir Ulvhild Grindhaugen og Karl Inge Henriksen opplever kulturtilbudet for alle i Sel.

Rådmann

Årsmeldingen for 2016 er en videreutviklet versjon av årsmeldingen fra 2015. Den blir i større grad enn tidligere presentert i digital form.

Rådmann

Årsmeldingen for 2016 er en videreutviklet versjon av årsmeldingen fra 2015. Den blir i større grad enn tidligere presentert i digital form.

Rådmann

Årsmeldingen for 2016 er en videreutviklet versjon av årsmeldingen fra 2015. Den blir i større grad enn tidligere presentert i digital form.

Ordfører

Ordførerens gir sin kommentar til rådmannens årsmelding for 2016. Filmen er laget ved Heidalstun, og det er innklipp av bilder og filmer fra andre deler av Sel kommune.